top of page

זה קורה רק בתחילת שנת הלימודים

לגייס את בית הספר לטובת הילד ה-ADHD שלי

תכנית פעולה בת 7 שלבים ליישום מיידי

  צ'ק ליסט מה לעשות 
מיקוד במהות הבעיותיות 

בהרצאה שהיא בעצם מפה : 

איך להוביל ולא להיות מובל

בחירת איש מקצוע מלווה, וקביעת עקרונות פעולה  מול בית ספר

למה חשוב ליצור תנאים לתפקוד לימודי וחברתי אופטימלי לצד המגבלות

"אם אין אני לי מי לי ואם לא עכשיו אי מתי?"

אחריות הורית ליצור תמונה שלמה של הילדת מה מיוחד בו  (לא רק כתלמיד)  מול בה"ס

חשיבות של בניית תוכנית עבודה לטובת הילד 

קביעת סדרי עדיפויות ונושאים לעבודה במהלך השנה,קביעת מי אחראי למה, אופן דיוחח הדדי (בין ההורים לבין הבית ספר)

קצת עלי ומה אני יכולה להעניק לך?

אני רוצה לספר לך שגם לי יש ילד מאתגר שבמהלך בית הספר היסודי שלו מצאתי את עצמי הרבה פעמים לבד, מיואשת מחוסר הדרכה והתיחסות של המערכת להיותו ילד אחר.

לקח לי הרבה זמן להבין אך בסופו של דבר הגיע היום שאמרתי די! לילד הזה מגיע אמא לא כעוסה בגלל הטלפונים הבלתי פוסקים מבית הספר, מגיע לו הבנה ועזרה.

אני גם ארכיאולוגית (יודעת ללחפור), גם מפתחת מערכות מידע וב-7 שנים אחרונות מאמנת אישית. תחום התמותי בתהליכי קבלת החלטות, התנהלות ושינוי דרך עשייה.

למדתי התמחות נוספת של אימון מבוגרים עם הפרעת קשב וב-5 שנים אחרונות פיתחת כלים וסדנאות למבוגרים עם ADHD ולהורים לילדים עם ADHD. ההרצאה נולדה כהבנה בצורך להביא לשינוי מהותי בחויית הילדות, בעיקר בבית הספר של אותם מבוגרים שמגיעים אלי עם ערור בביטחון העצמי ובחוסר האמונה שלהם בעצמם. האמונה שהשינוי הזה הוא באחריות ההורים היא שהביאה אותי לבנות הרצאה זו ולהעביר אליך את הידע והנסיון שצברתי בנושא. 

bottom of page