top of page

למה שיקוף עוזר לנו להבהיר מה נכון לנו לעשות?


לאחרונה יותר ויותר אנשים מגיעים אלי לאימון במצב של עמידה במקום בלי יכולת לקבל החלטה לגבי המשך פעילותם.