top of page

המשמעות האמיתית של הורה לילד עם הפרעת קשב

השבוע אימא אחד פרסמה את סיפורה וסיפור בנה שמערכת החינוך לא מצא לנכון למצוא משהו חיובי לומר עליו ולכן ההורים יצרו עבור בנם תעודה אחרת, תעודה בה יש היבטים נוספים של אותו ילד בהם הוא כן מצטיין, הוא כן מצליח.

התגובות היו רבות ואני בטוחה שרוב האנשים התרגשו עד מאוד. אני ראיתי בהורים דוגמה מאלפת לאהבה ויצירתיות, מצרכים כל כך נדרשים בהורות לילד עם הפרעת קשב. פעולתם הביא בבירור מה ההעמדה שלהם כלפי בנם, עמדה בה ר