top of page

איך לעזור לעצמי עם הפרעת הקשב?


מבוגרים עם הפרעת קשב הוא נושא שכמעט לא מדברים עליו, חלקם מגלים אותה דרך הילדים שלהם, כשנחשפים לאבחון של הילד או הילדה ואז....נופל אסימון גדול המסביר הרבה על עצמם.


אצל מבוגרים צעירים (מגיל 18-30) התמונה קצת שונה, הם הדור שחלקם אובחנו, ועדיין גם להם "צלקות" מהילדות בעיקר בכל מה שקשור למסגרת בית הספר.